Cihazı horizontal cevirin
SAB
Kolbasa "Qovyajya"
Tərkİbİ: əla növ mal ətİ, əla növ yarımyağlı mal ətİ, mal pİyİ, xörək duzu, hİl, muskat, İstİot, dekstroza, sarımsaq.
Kolbasa "Kövsər"
Tərkİbİ: .
Kolbasa "Ləzzətlİ"
Tərkİbİ: mal ətİ, toyuq ətİ, mal pİyİ, xörək duzu, ekstrakt ədvİyyatlar: hİl, muskat, İstİot, dekstroza.
Kolbasa "Halal"
Tərkİbİ: əla növ mal ətİ, əla növ yarımyağlı mal ətİ, mal pİyİ, xörək duzu, hİl, muskat, İstİot, dekstroza, sarımsaq.
Kolbasa "Moskovskaya"
Tərkİbİ: mal ətİ, toyuğun döş ətİ, buğda unu və ya nİşasta, kərə yağı, xörək duzu, hİl, muskat, İstİot, dekstroza.
Kolbasa "Domaşnaya"
Tərkİbİ: mal ətİ, toyuğun döş ətİ, buğda unu və ya nİşasta, mal pİyİ, kərə yağı, xörək duzu, sarımsaq, ekstrakt ədvİyyatlar: hİl, muskat, İstİot.
Kolbasa "Kövsər"
Tərkİbİ: .
Kolbasa "Kövsər"
Tərkİbİ: .
Kolbasa "Dadlı"
Tərkİbİ: mal ətİ, quş ətİ(toyuq, ördək, hİndİ), qoyun quyruğu, nİşasta, və ya buğda unu, yumurta və ya melanj, quru süd, xörək duzu, ekstrakt ədvİyyatlar: hİl, muskat, İstİot.
Kolbasa "Təbriz"
Tərkİbİ: mal ətİ, quş ətİ(toyuq, ördək, hİndİ), nİşasta və ya buğda unu, bİtkİ yağı, quru süd, xörək duzu, ekstrakt ədvİyyatlar: hİl, muskat, İstİot, dekstroza.
Kolbasa "Nübar"
Tərkİbİ: mal ətİ, quş ətİ(toyuq, ördək, hİndİ), nİşasta və ya buğda unu, yumurta və ya melanj, quru süd, xörək duzu, ekstrakt ədvİyyatlar: hİl, muskat, İstİot.
Kolbasa "Döymə"
Tərkİbİ: əla növ mal ətİ, mal pİyİ, xörək duzu, şəkər tozu, qara İstİot.
Kolbasa "Kövsər"
Tərkİbİ: .

İstehlakçıların rəyinə əsasən, "SAB" bir çoxları üçün yüksək keyfiyyət və təbii məhsul standartına çevrilib. "SAB" ticarət nişanı ənənəvi və xüsusi dada malik məhsulları özündə birləşdirib, buna görə də "SAB" məhsulları müxtəlif dad üstünlü istehlakçıların bir nömrəli seçiminə çevrilmişdir.

harda almaq olar

“SAB” şirkətinin ticarət siyasəti və loqistika şəbəkəsi Respublikanın ən böyük pərakəndə şəbəkələri ilə,
həmçinin kiçik biznes nümayəndələri və kiçik pərakəndə mağazalar sahibləri ilə əməkdaşlıq qurmağa
imkan verir. Şirkətin məhsulları həm paytaxt Bakı ərazisinə satılır, burada daimi liderdir, həm də
Respublikanın digər şəhər və rayonlarında satılır.

harda almaq olar